Předběžný program

Středa 5. 10.
 • 15:00 – 16:45 | Registrace + vyvěšení posterů

 • 16:45 – 17:00 | Zahájení konference

 • 17:00 – 18:30 | Sekce 1: Úvodní přednášky

  Předsedající: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

  Přednášející:

  • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. – Úvodní slovo „K jeho výročí“
  • doc. RNDr. Eva Drozdová, CSc. – Interdisciplinární výzkum ostatků G. J. Mendela
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – Jak vypadám? Zeptej se mé DNA.
 • 18:30 – 20:00 | Welcome Drink

  Rubensův sál a přilehlé prostory

Čtvrtek 6. 10.
 • 8:00 – 9:00 | Registrace + vyvěšení posterů

 • 9:00 – 10:00 | Nové trendy v genetice

  Předsedající: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

  Přednášející:

  • Mgr. Pavel Tomančák, Ph.D. – Evoluce morfogeneze
  • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. – CDK13 a její vliv na vývoj organismu
 • 10:00 – 10:20 | Coffee break

 • 10:20 – 12:00 | Sekce 3: Přínos genetiky pro současnou medicínu

  Předsedající: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

  Přednášející:

  • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. – Genetika vzácných onemocnění
  • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. – Od Mendela k cytogenomice
  • prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. – Význam molekulární genetiky pro moderní medicínu: od pokročilé diagnostiky po genovou terapii
 • 12:00 - 13:00 | Oběd

  Divadelní sál 

 • 13:00 - 14:00 | Prohlídka zámku

  Délka prohlídky 45 min.

 • 14:15 - 15:45 | Sekce 4: Genetika a evoluce

  Předsedající: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

  Přednášející:

  • Mgr. Alexandr Sember, Ph.D. – Aktuální představy evoluce pohlavních chromozómů: co nám prozradily ryby
  • doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. – Redukcia genómu niektorých halofilných proteobaktérií
  • Mgr. Filip Červenák, PhD. – Mechanizmus ko-evolúcie telomérových repetícií a teloméry-viažucich proteínov kvasiniek
 • 15:45 - 16:00 | Coffee break

 • 16:00 - 18:00 | Sekce 5a: Studentské přednášky

  Předsedající: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

 • 16:00 - 17:45 | Sekce 5b: XXIX. Genetické dny - přednášky účastníků

  Předsedající: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

  sekce bude probíhat paralelně se sekcí 5a; Rubensův sál

 • 17:45 - 18:00 | Jednání účastníků Genetických dnů

  Rubensův sál

 • 16:00 - 19:00 | Prezentace posterů

  přilehlé chodby k Historickému sálu

 • 18:00 - 18:50 | Valné shromáždění GSGM

  členové GSGM

 • 19:00 - 22:00 | Společenský večer + předání diplomů čestným členům GSGM

  Jízdárna zámku Slavkov

Pátek 7. 10.
 • 9:00 – 10:30 | Sekce 7: Varia z genetiky

  Předsedající: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

  Přednášející:

  • prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc. – Ontogenetický vývoj biologických hodin savců
  • Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. – Genotoxický potenciál nízkoteplotnej plazmy aplikovanej na biologický materiál
  • RNDr. Linda Petijová, PhD. – Bioinformatická identifikácia a charakteristika polyketidových biosyntetických génových klastrov v genómoch endofytických húb
 • 10:30 – 11:00 | Coffee break

 • 11:00 – 12:30 | Sekce 8: Vyhlášení soutěže o nejlepší poster, předání Ceny GSGM Přednáška výherce ceny GSGM

 • 12:30 | Ukončení konference

 • 13:00 - 15:00 | Exkurze na Slavkovská bojiště

  Exkurze proběhne dle zájmu účastníků konference GSGM.

Doprovodný program

Prohlídka zámku Slavkov

Prohlídka zámku Slavkov

 • prohlídka proběhne ve čtvrtek 6. 10. 2022 v rámci konference GSGM 2022
 • účastnící konference budou mít prohlídku zámku v ceně, délka prohlídkového programu 45 min.
Společenský večer

Společenský večer

 • společenský večer s rautem se uskuteční v prostorách Jízdáren zámku Slavkov ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 19:00
 • účastníci konference mají vstup na tuto akci v rámci registračního balíčku
Exkurze na Slavkovská bojiště

Exkurze na Slavkovská bojiště

 • exkurze se uskuteční po ukončení konference v pátek 7. 10. 2022, přibližně od 13:00 (program je na cca 2 hod.)
 • exkurze není v ceně registračního poplatku
 • akce se uskuteční dle zájmu účastníků

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info