Pokyny pro aktivní účastníky

Pokyny pro zasílání abstraktů

Abstrakty vytvořené dle šablony zasílejte do 25. 8. 2022 na e-mailovou adresu: gsgm2022@sci.muni.cz

Šablona abstraktu ke stažení


Pokyny pro tvorbu posterů

POSTER ROZMĚRY
Každému autorovi bude přidělena jedna prezentační plocha o rozměru 220 cm (výška) x 90 cm (šířka). Doporučujeme, aby autoři dodrželi formát A0, což odpovídá rozměrům 1189 mm (výška) x 841 mm (šířka).
Každá prezentační plocha bude očíslovaná v horním levém či pravém rohu. Ujistěte se, abyste umístili svůj poster na prezentační plochu s číslem odpovídající číslu Vašeho příspěvku uvedeného ve finální verzi sborníku, který obdržíte při registraci na konferenci.
Materiál na připnutí posteru k prezentační desce bude k dispozici.
OBSAH
Obsah Vašeho posteru (text, obrázky, grafy) by měly být čitelné ze vzdálenosti 1,5 m.
Obsah posterového sdělení by měl být stručný a výstižný. Využijte krátkých frází a odrážky pro přehlednost. Vyhýbejte se dlouhých výpravných textů bez formátování.
Postery a jejich prezentace by měly být koncipovány v následujícím formátu:
Abstrakt: Výstižný souhrn problematiky, metody a výsledků. Umístěte jej v levém horním rohu prezentační plochy.
Úvod: Stručný přehled do problematiky prezentované práce.
Metody: Stručný popis metodiky a metody měření (přístroje a zařízení), materiálu, vzorků, a zpracování dat.
Výsledky: Grafy, spektra, tabulky, obrázky atd. s minimem textu k popisu výsledků.
Závěr: Stručný a výstižný popis výsledků. Je též možné uvést doporučení pro budoucí výzkum dané problematiky.
Vyvěšení posterů bude probíhat první den konference v době registrace 8:00 - 8:30 (případně během dne), postery budou vyvěšeny po celou dobu konference.
Posterová sekce bude probíhat ve čtvrtek 6. 10. 2022 v čase od 16:00 do 19:00.
V rámci konference proběhne na závěr vyhlášení tří nejlepších posterových příspěvků.

Cena GSGM

Během konference bude vyhlášena Cena GSGM a také cena o nejlepší posterové příspěveky a studentské přednášky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info